Олег Шевчук

Олег Шевчук

Олег Шевчук
Перший проректор Університету державної фіскальної служби України
Народився 2 вересня 1975 року у селі Крилівка, Ружинського району, Житомирської області. З 1992 року по 1997 рік навчався у Київському державному торговельно-економічному університет і отримав вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста з обліку і аудиту. У 2001 році здобув науковий ступінь «кандидат економічних наук». У 2007 році йому присвоєно вчене звання «доцент». У 2015 році здобув вищий науковий ступінь «доктор економічних наук», а у 2017 році йому присвоєно вчене звання «професор». У 2016 році призначений проректором з навчально-методичної та виховної роботи Національного університету державної фіскальної служби України, а у 2017 році – Першим проректором з навчально-методичної та виховної роботи. Є автором понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема, опубліковані такі монографії: «Контроль в системі інноваційного менеджменту підприємства» (2011 рік); «Державний фінансовий контроль: питання теорії та практики» (2013 рік); «Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні» (2016 рік); «Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки» (2017 рік); «Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки» (2018 рік). У 2005 році нагороджений Подякою Київського міського Голови. У 2007 році нагороджений Почесною грамотою Голови Деснянської районної державної адміністрації. У 2008 році нагороджений Почесною грамотою Голови Деснянської районної державної адміністрації. У 2018 році нагороджений Подякою Міністерства освіти та науки України. У 2018 році нагороджений подякою Державної фіскальної служби України.
назад