Костянтин Косяченко

Костянтин Косяченко

Костянтин Косяченко
доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
1993 р. – закінчив Запорізький медичний інститут. 1998 р. – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (науковий керівник – д.фарм.н., проф. Печерський П.П). 1999 р. – працював на керівних посадах у системі органів контролю якості лікарських засобів, в МОЗ України, Адміністрації Президента України. 2011 р. – присвоєно вчене звання «доцент», провізор вищої категорії за спеціальністю «Організація і управління фармацією». 2013 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук (науковий консультант – д.фарм.н., проф. Немченко А. С.). на тему: «Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби». 2014–2017 рр. – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Організація і управління фармацією». 2014 р.–по теперішній час – Голова ГО «Спілка працівників фармації». Член редакційної ради низки фахових журналів. З 2017 р. – професор кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. З 2014 р. – завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
назад